Perehdytys-botti

Perehdytys-botti

Älykkäät chatbotit tarjoavat uudelle työntekijälle sitouttavaa sisältöä heti työsuhteen alussa. Samalla HR- ja esihenkilörutiineja automatisoimalla nopeutetaan oppimista ja suunnataan resursseja tehokkaammin. Perehdytyksen aikana Perehdytys-botti kertoo uusista asioista, varmistaa oppimista, kannustaa työntekijää, hankkii työtyytyväisyystietoja ja kerää tietoja perehdytysmateriaalin sekä prosessin kehittämiseksi. Perehdytys-botit toimivat jo monilla aloilla, kuten hoiva-, kaupan-, vartiointi-, logistiikka- ja hotellialalla. Tutkimusten mukaan 69% prosenttia työntekijöistä kokee uudessa työssä jatkamisen todennäköisempänä, jos perehdytys hoidetaan hyvin. Samalla perehdytysaika lyhenee keskimäärin 20%. Tämä tarkoittaa, että perehdytys-botit eivät ainoastaan paranna työntekijäkokemusta, vaan myös tehostavat organisaation toimintaa ja säästävät aikaa ja resursseja. Kokonaisuudessaan perehdytys-botit ovat arvokas työkalu, joka hyödyttää sekä organisaatiota että sen työntekijöitä. Perehdytys-botti liitetään suoraan asiakkaan HR-järjestelmään kuten esimerkiksi Mepco, Sympa, Workplace, SAP successfactors.

Perehdytys-botilla on monia käyttötapoja eri aloilla ja organisaatioissa. Tässä on joitakin esimerkkejä:

  • Uusien työntekijöiden perehdytys: Perehdytys-botti auttaa uusia työntekijöitä saamaan nopeasti perustiedot organisaatiosta, sen toimintatavoista ja kulttuurista.
  • Työnkuvan selventäminen: Botti auttaa selventämään uusien työntekijöiden työnkuvia ja vastuita sekä tarjota ohjeita ja työkaluja työtehtäviin liittyen.
  • Käytännön asioiden hoitaminen: Perehdytys-botti auttaa uusia työntekijöitä käytännön asioissa toimiala- ja tehtäväkohtaisesti.
  • Organisaation historia ja visio: Botti voi kertoa organisaation historiasta, arvoista ja tulevaisuuden visiosta, mikä auttaa uusia työntekijöitä ymmärtämään organisaation tarkoituksen.
  • Koulutus ja osaamisen kehittäminen: Perehdytys-botti tarjoaa koulutusmateriaaleja ja ohjeita, jotka auttavat työntekijöitä aktiivisesti kehittämään osaamistaan ja taitojaan.
  • Työterveys ja turvallisuus: Botti antaa ohjeita turvallisuusmääräyksistä ja -käytännöistä sekä tarjota tietoa työterveydestä ja työturvallisuudesta.
  • Palautteen kerääminen: Botti kerää dialogeista jatkuvasti palautetta perehdytyksestä ja työntekijäkokemuksesta, mikä auttaa organisaatiota parantamaan prosessejaan.
  • Kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen: Perehdytys-bot vastaa työntekijöiden kysymyksiin ja auttaa heitä ratkaisemaan ongelmia nopeasti.

Perehdytys-botti voi räätälöidä tietoa yksilöllisesti kullekin uudelle työntekijälle heidän tarpeidensa ja tehtäviensä mukaan. Tämä auttaa varmistamaan, että perehdytys on kattavaa ja merkityksellistä.

Referenssit

Kysy toimialasi referenssejä