Lähtökeskustelu-botti

Lähtökeskustelu-botti

Älykkäät chatbotit tehostavat HR:n ja esihenkilöiden työtä tiedonkeruussa, ne tuottavat tyypillisesti enemmän ja parempilaatuista tietoa kuin perinteiset menetelmät.

Lähtökeskustelu-botti toimii aktiivisesti käyttäjien tukena heidän poistuessaan organisaatiosta. Botit keräävät kattavasti tietoa siitä, miksi työntekijä lähtee, mukaan lukien henkilökohtaiset ja työnantajasta johtuvat syyt, sekä tietoa parannusehdotuksista työyhteisön kehittämiseksi. Lisäksi se tarjoaa olennaista tietoa käytännön järjestelyistä lähtövaiheessa.

Tutkimukset osoittavat, että hyvin järjestetty lähtöprosessi vaikuttaa myönteisesti organisaation maineeseen ja auttaa säilyttämään vahvat suhteet entisiin työntekijöihin, mikä on elintärkeää organisaation pitkän aikavälin menestykselle. Lähtökeskustelu-botit ovat tehokas ja välttämätön työkalu, joka selkeästi parantaa organisaation ja lähtevien työntekijöiden välistä viestintää ja tiedonkeruuprosessia.

Lähtökeskustelu-botti liitetään suoraan asiakkaan HR-järjestelmään kuten esimerkiksi Mepco, Sympa, Workplace, SAP successfactors.

Lähtökeskustelu-botti voi olla hyödyllinen organisaatiolle lähtevien työntekijöiden kanssa tapahtuvan viestinnän ja tiedonkeruun automatisoinnissa. Tässä on joitakin käyttötapauksia lähtökeskustelu-botille:

  • Lähtöhaastattelut: Lähtökeskustelu-botti suorittaa automaattisia lähtöhaastatteluja, joiden avulla organisaatio voi kerätä tietoa siitä, miksi työntekijä lähtee ja mahdollisia parannusehdotuksia työpaikan parantamiseksi.
  • Käytännön järjestelyt: Botti tarjoaa tietoa ja ohjeita lähtövaiheen käytännön asioista.
  • Palautteen kerääminen: Botti kysyy työntekijöiltä heidän kokemuksistaan organisaatiossa ja auttaa keräämään arvokasta palautetta, joka voi auttaa parantamaan työpaikan ilmapiiriä ja prosesseja.
  • Tiedon kerääminen organisaatiolle: Botti voi kerätä tietoa siitä, mihin toisiin organisaatioihin työntekijät siirtyvät tai millaisia urasuunnitelmia heillä on, mikä voi auttaa organisaatiota ymmärtämään työvoiman liikkuvuutta.
  • Lopputöiden hoitaminen: Botti voi antaa ohjeita ja työkaluja, jotka auttavat työntekijää lopettamaan työsuhteensa asianmukaisesti, kuten raportoimaan tekemänsä työn ja palauttamaan organisaation omaisuutta.
  • Yrityskulttuurin arviointi: Botti voi auttaa organisaatiota arvioimaan yrityskulttuuriaan työntekijöiden näkökulmasta ja tarjota tietoa, joka voi auttaa parantamaan organisaation työympäristöä.
  • Hyvästit ja kiitokset: Botti lähettää lähtevälle työntekijälle henkilökohtaisen kiitosviestin ja toivottaa hänelle menestystä tulevaisuudessa.

Lähtökeskustelu-bot helpottaa organisaation ja lähtevien työntekijöiden välistä viestintää ja tiedonkeruuta, mikä voi auttaa organisaatiota ymmärtämään paremmin lähtöjen syitä ja tekemään tarvittavia parannuksia työympäristöön ja prosesseihin.

Referenssit

Kysy toimialasi referenssejä