Kategoria: Robotiikka

Evondos® E300 -lääkeannostelurobotti kuuluu Evondos® -palveluun. E300 sopii erinomaisesti esimerkiksi kotihoidon asiakkaan itsenäiseen lääkeannosteluun. Palveluun kuuluu myös Etähoitojärjestelmä, asiakaspalvelu ja muita palveluelementtejä, kuten 24h tuki.
Evondos® Anna -lääkeannostelurobotin VideoMed toiminto, yhdessä Etähoitojärjestelmän kanssa, mahdollistaa videoavustetun lääkkeenoton esimerkiksi kotihoidon asiakkaille. Videota voi hyödyntää myös virtuaalisten hoivakäyntien toteuttamiseen.
Roboost Solutions Oy

BoostOiva – myyntiassistentti

BoostOiva on myynnin virtuaalinen assistentti, jota voidaan hyödyntää läpi koko myyntiprosessin tarjouksesta laskutukseen ja raportointiin saakka.
Uutuustuote

Uutuustuotteella tarkoitetaan tuotetta / palvelua, joka on ollut alle vuoden markkinoilla.

BoosTaavi automatisoi palkka-aineiston keruun tuntikirjauksista, varmistaen palkkojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden.
Uutuustuote

Uutuustuotteella tarkoitetaan tuotetta / palvelua, joka on ollut alle vuoden markkinoilla.

BoosTiina on virtuaalinen HR-assistentti, joka vähentää työsuhteiden hallinnoinnin manuaalista työmäärää. Työsuhteiden ajantasaisuus kaikissa järjestelmissä säästää kustannuksia ja helpottaa resursointia.
Uutuustuote

Uutuustuotteella tarkoitetaan tuotetta / palvelua, joka on ollut alle vuoden markkinoilla.

Tamro Oyj

Smila hoivapalvelu

Smila on helppokäyttöinen kotiin tai hoivayksikköön tuotava hoivapalvelu, jonka tärkeä osa on Smila-lääkeannostelija. Se varmistaa turvallisen lääkkeiden oton ja viestii hoivayksikölle, jos lääke jää ottamatta.
Moto Tiles -liikuntalaatat on tieteellisesti tutkittu hyvinvointiteknologia tuote motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseen – ikäihmisille ja kaiken ikäisille kuntoutujille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää toimintakykyään.