BoosToivo – Virtuaalinen talousassistentti

BoosToivo – Virtuaalinen talousassistentti

BoosToivo on talous- ja palkkahallinnon huipputehokas virtuaalinen assistentti, joka kerää palkka-aineiston ja tarkistaa sen oikeellisuuden ennen palkanlaskentaa. Taloushallinnolle se asettaa tiliöinnit ja kustannuspaikat kohdalleen omatoimisesti. Sekä palkka- että taloushallinnossa haluamme virtuaalityöntekijän olevan mahdollisimman tarkka ja luotettava, joten emme käytä siinä tekoälyä. Sen sijaan Virtuaalityöntekijä voi käyttää tekoälyä hyödykseen kun sen halutaan muodostavan esimerkiksi erilaisia ennustemalleja.

BoosToivon tehtävät:
– Aineiston kerääminen tuntikirjauksista: BoosToivo skannaa järjestelmän ja tuo tuntikirjaukset automaattisesti palkanlaskujärjestelmään. Se minimoi inhimilliset virheet ja parantaa prosessin tehokkuutta.
– Määriteltyjen tietojen tarkistaminen: Ennen kuin palkat käsitellään, BoosToivo varmistaa, että kaikki tiedot ovat oikein, kuten työtunnit, lomakorvaukset ja muut lisät.

– BoosToivo määrittää kaikille laskuille oikeat tiliöinnit ja kustannuspaikat valmiiksi

– Raporttien koostaminen eri järjestelmistä sekä raportin tietojen vertailu ja analysointi