Smila hoivapalvelu

Smila hoivapalvelu

Smila on helppokäyttöinen kotiin tai hoivayksikköön tuotava hoivapalvelu, jonka tärkeä osa on Smila-lääkeannostelija. Se varmistaa turvallisen lääkkeiden oton ja viestii hoivayksikölle, jos lääke jää ottamatta.

Smila soveltuu kaikille, joilla on säännöllinen lääkitys ja jotka tarvitsevat lääkkeen ottamiseen tukea ja/tai muistuttamista. Smila mahdollistaa turvallisen ja itsenäisen arjen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kotiin tai hoivayksikköön vietävä, helppokäyttöinen Smila varmistaa turvallisen, ajantasaisen ja vaikuttavan lääkehoidon sekä mahdollistaa itsenäisen arjen kotona. Palvelun innovatiiviset, älykkäät vuorovaikutusmahdollisuudet turvaavat asiakkaan arkea tuoden hoivayksikön ja tukiverkoston lähelle ja parantavat samalla ennaltaehkäisevän hoidon mahdollisuuksia.

Asiakkaan toimintakykyä, vireyttä sekä itsenäistä elämää tuetaan yksilöllisesti ja vointia seurataan etämonitoroinnin avulla. Läheiset saavat Smilan avulla enemmän ja kokonaisvaltaisempaa tietoa asiakkaan voinnista, mikä vähentää heidän huoltaan.

Palvelu tuo joustavuutta hoitajan työn suunnitteluun ja auttaa esimerkiksi tasaamaan aamu- ja iltaruuhkaa. Lääkitysturvallisuus paranee, kun mahdolliset manuaalisessa jakelussa tapahtuvat virheet vältetään. Hoitajalla on enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen, keskusteluun ja hoivaan.

Smila ennaltaehkäisee kustannusten nousua niin hoivaresurssien kuin asiakkaan hoivapolun paremmalla ennakoinnilla ja suunnittelulla. Palvelu helpottaa hoivaresurssien tarpeen ja hankintastrategioiden ennakointia ja auttaa asiakkaan lääkehoidon vaikuttavuuden mittaamisessa.

Smila lisännyt asiakkaiden elämänhallinnan tunnetta

Pohteen alueen kotihoidossa (entinen Selänteen peruspalvelukuntayhtymä) on hyödynnetty vuosien ajan lääkeautomaatteja. Tamron kehittämä Smila-hoivapalvelu on ollut käytössä 2 vuotta. Kotihoidon asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä, kun he pystyvät itse ottamaan lääkkeensä. Tämä on lisännyt heidän elämänhallinnan tunnettaan, ajatusta siitä, että minä pärjään.

Smilan avulla kotihoidon työntekijät saavat asiakkaisiinsa videoyhteyden. Tämä ominaisuus oli tärkeä palvelua hankittaessa. Smila on sekä asiakkaiden että kotihoidon mielestä helppokäyttöinen. Videoyhteyden ottaminen asiakkaan kanssa on kätevä tapa kommunikoida.

Smila auttaa myös omaishoitajia

Entisen Selänteen alueella hoitajat ja asiakkaat ovat tottuneet digitaaliseen tekniikkaan. Alun ennakkoluulojen jälkeen asiakkaiden läheisetkin ovat olleet tyytyväisiä laitteeseen. Erityisesti se helpottaa omaishoitajien elämää. Kun kone hoitaa homman, arjessa on yksi huoli ja muistaminen vähemmän.

Selänteellä tehdyissä kyselyissä hoitajat ovat kertoneet työhyvinvoinnin lisääntyneen sen jälkeen, kun lääkeautomaatit otettiin käyttöön. Kotihoidon aamut ovat kiireisiä, kun asiakkaiden luona jaetaan lääkkeet ja tehdään aamutoimet.

Kun aamulla juoksee jakamassa lääkkeitä, kiireen tuntu jää päälle, vaikka tilanne toki rauhoittuu päivän mittaan. Tämä kuormittaa hoitohenkilökuntaa. Lääkeautomaatit ovat edesauttaneet hoitajien jaksamista ja tasoittaneet ruuhkahuippua, ja näin asiakaskäynneille on jäänyt enemmän aikaa, Hannele Koski kuvaa.

Smila säästänyt kuntayhtymälle selvää rahaa

Hannele Koski kertoo tyytyväisenä, että Smila-hoivapalvelun käyttö on säästänyt Selänteen kuntayhtymälle selvää rahaa ja vakuuttanut myös kuntapäättäjät, jotka ovat saaneet laitteista positiivista asiakaspalautetta.

Pelkästään yhden Smilan korvaamilla kotikäynneillä saavutetaan säästöt, jotka kattavat kaikkien 15 laitteen vuokrakulut.

Tieteelliset tutkimukset

Referenssit

Keski-Suomen hyvinvointialue, kotihoito, Jyväskylän alue, (www.tamro.fi)

Digi-HTA-arviointi Smila-hoivapalvelusta löytyy osoitteesta https://oys.fi/fincchta/arviot/smila-hoivapalvelu/

Tuotetiedot

Kielet

suomiruotsi

Markkina-alue

  • Eurooppa
    • Suomi
    • Tanska
    • Saksa

Tuote on tullut markkinoille

8/2021

Sertifikaatit

  • CE-merkitty lääkinnällinen laite: luokka I

Arvioinnit

  • Digi-HTA

Tuote lisätty palveluun

23.08.2023

Päivitetty

28.01.2024