Evondos® Anna-lääkeannostelupalvelu

Evondos® Anna-lääkeannostelupalvelu

Evondos-palvelun suunnitteluperusteina ovat kotihoidon asiakas, useimmiten ikäihminen, ja tälle palveluita tarjoava ammattimainen hoito-organisaatio. Lääkeannostelurobotti onkin helppokäyttöinen: laitteessa on vain yksi isokokoinen nappi, jota painamalla robotti antaa lääkeannoksen. Robotti ohjaa lääkkeenottoon merkkivalon, äänen ja tekstin avulla. Robotille lähetetyt viestit ovat luettavissa laitteen kookkaalta näytöltä suurella kirjasinkoolla. Lääkeannostelurobotista saa aina oikean lääkeannoksen.

Jotkut kotihoidon asiakkaat tarvitsevat enemmän tukea lääkityksensä kanssa. Evondos Annassa on videoavusteinen lääkkeenottotoiminto: Evondos VideoMed. Videopuhelun aikana hoitaja voi vapauttaa annospussin ja samalla varmistua, että lääkkeet tulee otettua oikein. Puhelun aikana hoitajan on myös mahdollista saada parempi käsitys asiakkaan voinnista sekä antaa neuvoja. Hoitaja avaa videoyhteyden Evondos Etähoitojärjestelmästä. Järjestelmä toimii hoito-organisaatiolle käyttöliittymänä, joka tarjoaa näkymän asiakkaan lääkityksen tilaan sekä alustana VideoMed-toiminnolle.

Evondos-palvelu varmistaa lääkehoidon korkean laadun, sillä se ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan aina oikean lääkkeen oikeana annoksena ja oikeaan aikaan. Palvelu käyttää apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Robotti lukee annospussin tekstikentistä lääkkeen antamisajankohdan ja toimii sen mukaisesti. Evondos-palvelu on yhteensopiva kaikkien koneellisen annosjakelun pussien kanssa.

 • Lääkkeen ottamiseen robotti ohjaa sekä ääniopastein merkkiäänellä ja puheella että merkkivalolla ja laitteen näytöllä olevalla opastuksella.
 • Mikäli lääkeannos jostain syystä jää ottamatta, robotti siirtää ottamattoman lääkeannoksen lukittuun lääkesäilöön, jotta lääketurvallisuus ei vaarannu. Hoito-organisaatio saa robotilta viestin tapahtuneesta ja tieto kirjautuu myös järjestelmän lokitietoihin. Lukitusta lääkesäiliöstä lääkkeen saa vain hoitaja.
 • Hoito-organisaatio ja hoitajat voivat seurata lääkehoidon toteutumista reaaliajassa hallintajärjestelmästä ja mobiiliapplikaation avulla myös matkapuhelimella. Myös läheiset voivat saada pääsyn näihin tietoihin.
 • Palvelun kautta voidaan lähettää myös erilaisia viestejä palvelun käyttäjälle. Viesteillä voidaan vaikkapa kuumana kesäpäivänä muistuttaa veden juomisen tärkeydestä, kysellä vointia, hoitaja voi muistuttaa tulevista hoitotoimenpiteistä tai kertoa myöhästyvänsä.

Aikakriittistä lääkehoitoa tarvitsevat

Esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastaville, lääkkeiden oikea-aikainen otto on erityisen tärkeää. Asiakas saa lääkeannoksensa juuri oikeaan aikaan, jolloin hänen lääkehoitonsa on tehokkaampaa. Vaikka asiakas kärsisi Parkinsonin taudista johtuvasta vapinasta, asiakkaan on helppo ottaa lääkkeet valmiiksi annostellusta ja esiavatusta lääkepussista.

Vain lääkkeenantokäyntejä tarvitsevat asiakkaat

Monen lääkkeenantokäynnin sijaan, riittää kun hoitohenkilöstö täyttää lääkeannostelurobotin noin kahden viikon välein. Täten vapautuu aikaa niin että hoitajat voivat kotikäynneillään keskittyä tarkistamaan asiakkaan vointia ja jopa istahtaa alas juttelemaan. Asiakkaat voivat olla levollisin mielin lääkehoidostaan ja useimmat arvostavat pidempiä kotikäyntejä ja juttutuokioita hoitajan kanssa. On huomattu, että joskus iltalääkkeet annetaan asiakkaalle liian aikaisin, sillä terveydenhuollon ammattilaisen työvuoro on suunniteltu päättyväksi ennen oikeaa lääkkeenottoaikaa, mutta Evondos-palvelun käyttöönoton myötä asiakas saa aina lääkkeensä oikeaan aikaan, riippumatta hoito-organisaation aikatauluista.

Muistiongelmista kärsivät

Mikäli muistisairaan hoito vaatii useamman lääkkeenantokäynnin, tarkoittaa se sitä, että eri vuorojen hoitohenkilöt vierailevat asiakkaan luona saman päivän aikana. Tämä voi hämmentää ja jopa ahdistaa asiakasta, koska vierailujen tarkoitus ei aina ole muistissa. Evondos-robotti auttaa tällaisessakin tapauksessa, sillä muistiongelmainen asiakas saa ääneen puhutun reaaliaikaisen ohjeistuksen lääkkeenottamiseen itsenäisesti. Koska kotihoito voi käydä asiakkaan luona harvemmin, voidaan aikatauluttaa aina sama hoitaja vierailemaan asiakkaan luona, jolloin tuttu hoitokontakti voi paremmin arvioida asiakkaan hyvinvointia ja kuntoa pidemmällä aikavälillä.

Mielenterveysongelmista kärsivät

Kotihoidon tehtävänä on antaa lääkkeet asiakkaalle oikea-aikaisesti, mutta lääkkeiden antamisen ajankohta voi olla haastavaa organisoida, varsinkin jos asiakas käy töissä tai koulussa. Evondos-palvelun avulla asiakas saa lääkkeensä oikeaan aikaan, oman aikatauluunsa mukautettuna. Kotihoidolla on mahdollisuus kysyä asiakkaan vointia palvelun viestitoiminnon kautta, ja asiakas pystyy helposti vastaamaan valitsemalla näytöltä mielialaansa vastaavan symbolin. Jos asiakas ilmoittaa voivansa huonosti, kotihoito voi ottaa häneen heti yhteyttä.

Päihderiippuvuudesta kärsivät

Mikäli kotihoidon asiakkaana on päihderiippuvainen henkilö, täysin itsenäinen lääkkeenotto voi nostaa yliannostusriskiä. Toisaalta, työssä- tai koulunkäynti voi vaikeutua, mikäli asiakkaan täytyisi olla päiväsaikaa vastaanottamassa hoitajaa ja yksittäistä lääkeannosta. Evondos-palvelun ansiosta asiakas voi ottaa lääkkeensä turvallisesti ajallaan ilman yliannostuksen vaaraa.

Evondos-palvelu ennaltaehkäisevässä hoidossa

Asiakas, jonka kunto on heikentynyt tai joka on jopa työkyvytön, voi tarvita lääkkeitä useasti päivässä. Mikäli lääkkeenantaminen myöhästyy, asiakas voi tulla huonovointiseksi, ja tällöin käyntiaika voi pidentyä asiakkaan huonon voinnin vuoksi. Evondos-palvelun ansiosta asiakas saa lääkkeet täsmällisesti oikeaan aikaan ja mahdollisesti kuntoutuu nopeammin. Parhaassa tapauksessa, täsmällisen lääkehoidon myötä, asiakas voi lopulta hoitaa kotiaskareensa itsenäisesti, eikä enää tarvitse kotihoidon palveluita ollenkaan.

Tieteelliset tutkimukset

 • Mertz, L., Tornbjerg, K., & Nøhr, C. 2021. User Perception of Automated Dose Dispensed Medicine in Home Care: A Scoping Review. Healthcare (Vol. 9, Issue 10, p. 1381). https://doi.org/10.3390/healthcare9101381
 • Rantanen, P., Parkkari, T., Leikola, S., Airaksinen, M., & Lyles, A. 2017. An In-home Advanced Robotic System to Manage Elderly Home-care Patients’ Medications: A Pilot Safety and Usability Study. Clinical Therapeutics (Vol. 39, Issue 5, pp. 1054–1061). https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2017.03.020
 • Turjamaa, R., Vaismoradi, M., Kajander‐Unkuri, S., & Kangasniemi, M. 2022. Home care professionals’ experiences of successful implementation, use and competence needs of robot for medication management in Finland. Nursing Open (Vol. 10, Issue 4, pp. 2088–2097). https://doi.org/10.1002/nop2.1456
 • Turjamaa, R., Vaismoradi, M., & Kangasniemi, M. 2022. Older home care clients’ experiences of digitalisation: A qualitative study of experiences of the use of robot for medicines management. Scandinavian Journal of Caring Sciences (Vol. 37, Issue 2, pp. 561–570). https://doi.org/10.1111/scs.13141

Tuotetiedot

Kielet

suomienglantiespanjanorjaruotsitanskakatalaanibaskiislanti

Markkina-alue

 • Eurooppa
  • Suomi
  • Ruotsi
  • Norja
  • Tanska
  • Islanti

Tuote on tullut markkinoille

6/2022

Sertifikaatit

 • CE-merkitty lääkinnällinen laite: luokka I

Arvioinnit

 • Digi-HTA

Tuote lisätty palveluun

19.12.2023

Päivitetty

28.01.2024