Axel Planner

Axel Planner

Axel Planner tehostaa terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa kokonaisvaltaisesti – se yhdistää suunnittelutoiminnot yhteen järjestelmään, auttaa hyödyntämään tila- ja henkilöresursseja aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin sekä vähentää samalla myös manuaalista työtä. Suunnittelua on mahdollista tehdä organisaation kulloisenkin tarpeen mukaan – automaattisesti, manuaalisesti tai näiden yhdistelmänä.

Tehokkaan ja automatisoidun suunnittelun ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat rauhassa keskittyä hoitotyöhön ja samalla potilaan asioinnista tulee sujuvampaa ja nopeampaa. Planner integroituu saumattomasti osaksi Encounterin itseilmoittautumista ja mahdollistaa dynaamisen potilasohjauksen. Potilas näkee älypuhelimestaan tai itsepalvelupäätteeltä aina ajantasaiset käyntitiedot ja kulkuohjeet.

Vastaanottojen aikataulutus ja huonesuunnittelu on mahdollista automatisoida niin, että suunnittelijan tarvitsee ainoastaan tarkistaa automaation tulos ja korjata mahdolliset ristiriidat. Plannerin ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset näkevät missä heidän kollegansa kulloinkin työskentelevät. Organisaation huoneiden varaustilanteen näkee yhdellä silmäyksellä kalenterinäkymästä. Ammattilaiset voivat myös etsiä vapaita huoneita tiettynä päivänä ja ajankohtana sekä varata yksittäisiä huoneita varauskalenterista. Yllättävät muutokset tai tilantarpeet saadaan helposti sisällytettyä suunnitelmiin.

Axel Planner on monipuolinen suunnittelutyökalu, jolla suunnittelua voi tehdä organisaation kulloisenkin tarpeen mukaan – automaattisesti, manuaalisesti tai näiden yhdistelmänä.

Automaattinen huonesuunnittelu tehostaa resurssien ja tilojen käyttöä. Vastaanottojen aukioloajat tuodaan taustajärjestelmästä Planneriin tietyin väliajoin. Tuonnin jälkeen vastaanotot sijoitetaan automaattisesti sopiviin huoneisiin optimointisääntöihin perustuen. Jos suunnitelmia täytyy muuttaa, huonevarauksia voi muokata manuaalisesti.

Manuaalisessa suunnittelussa vastaanottojen aukioloajat määritellään ensin Plannerin Aikataulusuunnittelu-näkymässä. Suunnittelija voi käyttää tässä suunnittelupohjia, joilla voi aikatauluttaa kerralla useita vastaanottoja viikoiksi tai kuukausiksi eteenpäin. Jos aikatauluissa ilmenee päällekkäisyyksiä, Planner ehdottaa ratkaisuja ongelmiin ja suunnittelija voi valita parhaan ratkaisun tilanteeseen. Kun aikataulutus on tehty, suunnittelija varaa vastaanotoille sopivat huoneet koko suunnittelujakson ajalle Huonesuunnittelu-näkymästä. Huoneseuranta-näkymässä suunnittelija voi etsiä vapaita huoneita ja seurata kaikkien organisaation huoneiden reaaliaikaista varaustilannetta huonekalenterista tai kerroskartalta. Yllättävät muutokset tai tilantarpeet on helppo sisällyttää suunnitelmiin, koska huoneiden varaus onnistuu yhdellä klikkauksella ja huonetta voi vaihtaa joustavasti – Axel ohjaa potilaat oikeaan huoneeseen automaattisesti.

Referenssit

HUS, Uusi lastensairaala, Helsinki, (www.hus.fi)