Vivago Domi -kotiratkaisu

Vivago Domi -kotiratkaisu

Vivago tarjoaa älykkäitä turvallisuuden ja hyvinvoinnin ratkaisuja ennakoivaan hoitoon. Ratkaisut kattavat koko hoivaketjun kotihoidosta, palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen. Vivago-ratkaisun tuottama hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset lisäävät turvallisuuden tunnetta, tukevat jokapäiväistä hoitotyötä ja mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön hyvinvoinnissa ja mahdollistavat yksilöllisen sekä ennakoivan hoivan. Hyvinvointitieto voidaan jakaa myös omaisille.

Tieto asiakkaan uni- ja vuorokausirytmistä sekä aktiviteettitasossa tapahtuvista muutoksista siirtyy automaattisesti hoidosta vastaavalle taholle. Hyvinvointitiedot tallentuvat automaattisesti raporteiksi, joita voi hyödyntää hoitoa suunniteltaessa. Hyvinvointitieto tukee ennakoivaa ja oikea-aikaista hoivaa ja sen avulla hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua nopeasti.

Vivago tuo kotihoidon käynteihin suunnitelmallisuutta ja oikea-aikaisuutta. Näin hoitavalla taholla on mahdollisuus keskittyä tärkeimpään eli asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimiseen.

 • Hyödyt hoitotyössä
 • Automaattiset hälytykset ja ilmoitukset kertovat asiakkaan hyvinvoinnin muutoksista.
 • Reaaliaikaisen hyvinvointitiedon avulla hoidontarpeessa olevat asiakkaat tunnistetaan, voinnin muutoksiin osataan puuttua nopeasti ja tarve siirtyä ennakoimattomaan akuuttiin hoitoon laskee.
 • Hyvinvointitieto tukee hoidon ja lääkityksen vaikuttavuuden seurantaa.
 • Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen yöhoito
 • Oikea-aikaiset kotikäynnit asiakkaan rytmiin sopivasti
 • Kotihoidossa asiakkaiden turvallisuuden vahvistaminen, hyvinvoinnin seuranta ja oikea-aikaiset kotikäynnit asiakkaan rytmiin sopivasti.
 • Palveluasumisessa asukkaiden turvaaminen, hyvinvoinnin jatkuva ja monipuolinen seuranta sekä asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen yöhoito.
 • Vivago-ratkaisu auttaa hoito- ja kuntoutusuunnitelmaa laadittaessa, sekä seuraa sen toteutumista niin arviointivaiheessa että kotiutuksessa.
 • Reaaliaikaista hyvinvointitietoa käytetään tukena omaiskeskusteluissa, lääkityksen ja hoidon suunnittelussa sekä vaikuttavuuden seurannassa.
 • Ratkaisun avulla RAI-arvojen muutoksia voidaan seurata automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Vuorokausirytmi, päiväajan aktiviteetti ja uniaika korreloivat hyvin RAI arvion funktionaaliseen toimintakykyyn.
 • Ratkaisu toimii hoitotyössä asiakkaan oireiden, kivun ja sairauksien seurannassa ja hoidon tukena. Vivago-ratkaisulla on lääkinnällisen laitteen hyväksyntä.

Tieteelliset tutkimukset

 • Lötjönen et al. 2003. Automatic Sleep-Wake and Nap Analysis with a New Wrist Worn Online Activity Monitoring Device Vivago WristCare. Sleep 01/2003
 • Särelä et al. 2003. Vivago - an intelligent social and remote wellness monitoring system for the elderly. IEEE
 • Paavilainen et al. 2005. Circadian activity rhythm in demented and non-demented nursing-home residents measured by telemetric actigraphy. Journal of Sleep Research, 03/2005
 • Case Study Paavilainen et al. 2005. Telemetric activity monitoring as an indicator of long-term changes in health and well-being of older people. Gerontechnology Journal, 10/2005
 • Lamminmäki et al. 2005. Differences in light sleep and deep sleep measured with Vivago® wristcare. EMBEC'05
 • Vanhelst et al. 2012. Validation of the Vivago Wrist-worn accelerometer in the assessment of physical activity. BMC Public Health
 • Merilahti et al. 2016. Association between continuous wearable activity monitoring and self-reported functioning in assisted living facility and nursing home residents. Journal of Frailty & Aging
 • Merilahti et al. 2016. Wearable Monitoring of Physical Functioning and Disability Changes, Circadian Rhythms and Sleep Patterns in Nursing Home Residents,. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
 • Nordic Healthcare Group NHG. 2017. Correlation between Vivago wellbeing measurement and RAI physical activity measurement ADLH, IADL6 and MAPLe5
 • Merilahti J. PhD Thesis. 2017. Actigraphy in evaluation and follow up of physical functioning of older adults.. VTT Science
 • Vivago-ratkaisu hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa kotona asuva ei pysty siihen itse, esimerkiksi tajuttomuuden sattuessa.
 • Hälytykset voidaan ohjata esim. hoitavaan yksikköön tai hälytyskeskukseen.
 • Ilmoitukset voinnin ja toimintakyvyn muutoksista mahdollistavat nopean puuttumisen ja asiakas voidaan ohjata hoitoon.
 • Hoidontarpeessa olevat asiakkaat tunnistetaan, voinnin muutoksiin osataan puuttua nopeasti ja tarve siirtyä ennakoimattomaan akuuttiin hoitoon laskee.

Tuotetiedot

Kielet

suomienglantiitalianorjaranskaruotsisaksaunkarihollantiespanjaportugaliviro

Markkina-alue

 • Eurooppa
  • Suomi
  • Ranska
  • Yhdistynyt kuningaskunta
  • Alankomaat
  • Norja
  • Unkari
  • Viro
  • Espanja
  • Sveitsi

Tuote on tullut markkinoille

6/2014

Sertifikaatit

 • CE-merkitty lääkinnällinen laite: luokka IIa

Tuote lisätty palveluun

18.08.2023

Päivitetty

27.03.2024