Kategoria: Turvateknologia

Vivago-henkilöturva tuo turvaa terveydenhuollon ammattilaisille ja hoitajille, jotka työskentelevät erilaisissa laitoksissa ja kotihoidon yksiköissä.
Vivago-hoitajakutsu tarjoaa monipuoliset turva- ja hälytystoiminnallisuudet hoitotyön erilaisiin tarpeisiin ja ympäristöihin.
Iiwari Tracking Solutions

Laitteiden ja henkilökunnan paikannus

Hoitajien turvallisuus, työtehokkuus ja -tyytyväisyys lisääntyvät, kun apu löytyy nopeasti oikeasta paikasta eikä aikaa kulu työtovereiden tai tavaroiden etsimiseen.
Iiwari Tracking Solutions

Hoitajakutsujärjestelmä

Iiwarin modernin hoitajakutsujärjestelmän avulla avun saanti haastaviin tai jopa vaarallisiin tilanteisiin nopeutuu, jolloin sekä hoitajien että potilaiden turvallisuus paranee.
Uutuustuote

Uutuustuotteella tarkoitetaan tuotetta / palvelua, joka on ollut alle vuoden markkinoilla.

Hoivita Oy

Hätäpainike

Hätäpainikkeen tarkoituksena on mahdollistaa nopea avun saanti henkilölle. Palvelua voidaan hyödyntää mm. sairaaloissa, palveluasumisessa sekä kotiympäristössä. 
Kaatumisen etätunnistuspalvelun tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen kotona asuminen erityisesti ikääntyneille henkilöille. Palvelua voidaan hyödyntää myös sairaaloissa ja palveluasumisessa. 
Hoivita Oy

Ovitieto

Ovitieto-palvelu on tarkoitettu lisäämään asukkaan turvallisuutta. Palvelusta saadaan dataa, jonka avulla voidaan puuttua mahdollisiin ongelmiin. 
MariCare Oy

Elma hoivasensori

Hoivasensorijärjestelmä kaatumisen tunnistukseen.
Seniortek Oy

SenioriTurva

Senioriturva tuottaa enemmän aikaa hoitotyölle.
Älykäs KukkaTolppa hoivaturva tuo kotiin turvaa ja mielenrauhaa.