Vivago-hoitajakutsu

Vivago-hoitajakutsu

Vivago-ratkaisu tarjoaa monipuoliset turva- ja hälytystoiminnallisuudet hoitotyön erilaisiin tarpeisiin ja ympäristöihin. Asiakkaat voivat kutsua apua helposti Vivago-kellon hälytysnappia painamalla. Hälytystilanteessa hoitajat voivat avata puheyhteyden asiakkaan huoneeseen, jolloin saadaan lisätietoa avun tarpeesta. Hoitajat voivat tehdä lisäavunpyynnön ja hälytys ohjautuu automaattisesti määritetyille vastaanottajille. Hälytyksiä voidaan vastaanottaa ja kuitata Vivago-sovelluksen avulla. Järjestelmään voidaan myös liittää erilaisia painikkeita ja lisälaitteita, joilla voidaan lisätä järjestelmän monipuolisuutta ja turvaa.

Ratkaisu kerää reaaliaikaista tietoa asiakkaan unesta, aktiivisuudesta ja vuorokausirytmistä. Palvelun avulla terveydenhuollon ammattilaisilla on aina saatavilla tilannekuva asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittymisestä. Hyvinvointidataa ja automaattisia herätteitä voidaan käyttää apuna asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa, jatkohoidon suunnittelussa ja lääkäriyhteistyössä.

 • Automaattiset hälytykset ja ilmoitukset asiakkaan voinnin muutoksista auttavat hoitotyön ammattilaisia reagoimaan nopeasti ja suuntaamaan hoitotoimenpiteet niitä eniten tarvitseville.
 • Tiedon avulla voidaan toteuttaa asiakaslähtöistä yöhoitoa, jolloin asiakkaan luokse osataan mennä oikea-aikaisesti ja välttää yöaikaisia kaatumisia.
 • Dataa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien mitoituksessa ja esim. työvuorosuunnittelussa.
 • Asiakkaiden turvaaminen.
 • Hyvinvoinnin jatkuva ja monipuolinen seuranta.
 • Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen yöhoito.
 • Apu hoito- ja kuntoutusuunnitelmaa laadittaessa, sekä seurattaessa sen toteutumista arviointivaiheessa ja kotiutuksessa.
 • Omaiskeskusteluiden, lääkityksen ja hoidon suunnittelun tuki sekä vaikuttavuuden seuranta.
 • RAI-arvojen muutoksia voidaan seurata automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Vuorokausirytmi, päiväajan aktiviteetti ja uniaika korreloivat hyvin RAI-arvion funktionaaliseen toimintakykyyn.
 • Asiakkaan oireiden, kivun ja sairauksien seurannassa ja hoidon tukena.
 • Henkilöstöresurssoinnin tukena esim. oikea-aikainen yöhoito ja työvuorosuunnittelu.

Tieteelliset tutkimukset

 • Lötjönen et al. 2003. Automatic Sleep-Wake and Nap Analysis with a New Wrist Worn Online Activity Monitoring Device Vivago WristCare. Sleep 01/2003
 • Särelä et al. 2003. Vivago - an intelligent social and remote wellness monitoring system for the elderly. IEEE
 • Paavilainen et al. 2005. Circadian activity rhythm in demented and non-demented nursing-home residents measured by telemetric actigraphy. Journal of Sleep Research, 03/2005
 • Case Study Paavilainen et al. 2005. Telemetric activity monitoring as an indicator of long-term changes in health and well-being of older people. Gerontechnology Journal, 10/2005
 • Lamminmäki et al. 2005. Differences in light sleep and deep sleep measured with Vivago® wristcare. EMBEC'05
 • Vanhelst et al. 2012. Validation of the Vivago Wrist-worn accelerometer in the assessment of physical activity. BMC Public Health
 • Merilahti et al. 2016. Association between continuous wearable activity monitoring and self-reported functioning in assisted living facility and nursing home residents. Journal of Frailty & Aging
 • Merilahti et al. 2016. Wearable Monitoring of Physical Functioning and Disability Changes, Circadian Rhythms and Sleep Patterns in Nursing Home Residents,. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
 • Nordic Healthcare Group NHG. 2017. Correlation between Vivago wellbeing measurement and RAI physical activity measurement ADLH, IADL6 and MAPLe5
 • Merilahti J. PhD Thesis. 2017. Actigraphy in evaluation and follow up of physical functioning of older adults.. VTT Science

Vivago Vista -ohjelmistolla on lääkinnällisen laitteen hyväksyntä.