Laitteiden ja henkilökunnan paikannus

Laitteiden ja henkilökunnan paikannus

Hoitajien turvallisuus, työtehokkuus ja -tyytyväisyys lisääntyvät, kun apu löytyy nopeasti oikeasta paikasta eikä aikaa kulu työtovereiden tai tavaroiden etsimiseen tarkan reaaliaikaisen sijaintitiedon avulla.

Laitteiden käyttöasteet nousevat, kun ne löytyvät helposti. Kustannussäästöjä syntyy, kun laitteet ovat käytössä, eikä ylimääräisiä laitehankintoja tarvitse tehdä hukkuneiden laitteiden tilalle. Joissain tilanteissa kyse on potilasturvallisuudesta, kun hengenpelastavaa laitetta etsitään isossa laitoksessa, eikä aikaa ole hukattavaksi.

Henkilökunnan paikkatieto auttaa hoitohenkilökuntaa suunnittelemaan omaa työtään paremmin hoivakodissa. Kun esimerkiksi saman ryhmän hoitaja nähdään tietyllä käytävällä suorittamassa hoitokierrosta, voidaan päättää itse mennä toiselle käytävälle. Huonekohtaiset hoitokäynnit rekisteröityvät automaattisesti, erillisiä kirjauksia ei tarvita edes huoneen käynnin kestosta. Hoitajan ja potilaan/asukkaan sijaintitunnisteiden läheisyyden automaattisella mittaamisella voidaan mitata välitöntä hoitoaikaa.

Laitoksen johdon kannalta on mielenkiintoista seurata hoitajien päivittäin kävelemä matka ja vaatiiko joku tietty potilas/asukas enemmän hoitoaikaa kuin muut. Kun tällainen tilanne havaitaan, voidaan hoitajien kävelymatkaa lyhentää esimerkiksi siirtämällä paljon hoitoa vaativa potilas lähemmäs hoitajien huonetta.

Järjestelmän voi asentaa helposti vanhoihinkin rakennuksiin, eikä UWB (Ultra Wide band) -paikannus häiritse herkkiä sairaalalaitteita.

Tavaroiden etsiskelystä kertyy yllättävän paljon turhaa kävelyä ja ajanhukkaa päivittäin. Suuressa sairaalassa tai hoitolaitoksessa on tuhansia kannettavia lääkinnällisiä laitteita ympäri laitosta. Paikannusjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen ohjauksen ja seurannan ja tarjoaa luotettavaa tietoa lääkinnällisten laitteiden sijainnista, tilasta ja laitekohtaisesta huollosta.

Tarkka digitaalinen laitteiden inventoinnin hallinta on välttämätöntä, jotta rajallisista resursseista saadaan kaikki irti. Jopa tuhansien lääkinnällisten laitteiden jatkuva seuranta parantaa merkittävästi laitoksen toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta ja henkilöstön kykyä jatkaa laadukasta hoitoa potilasturvallisuus säilyttäen.

Terveydenhuoltolainsäädännön kiristyessä on tärkeää mitata potilaiden todellisia hoitoaikoja ja määritettyä sairaanhoitaja/potilas -suhdetta sekä reaaliajassa että pitkällä aikavälillä.

RTLS:n avulla kerätyt tiedot ovat tarkkoja ja perustuvat todellisiin potilaskäynteihin ja todellisiin eikä suunniteltuihin työaikoihin. Huomioitavaa mm. vanhustenhoidon laitoksissa on, että omaiset ovat erittäin kiinnostuneita tästä tiedosta. Hoitoisuuden todistaminen voi olla hoitolaitokselle tarpeellista myös oikeusturvan näkökulmasta.

  • Tavaroiden, laitteiden, potilaiden ja työtovereiden löytäminen.
  • Automaattinen tallennus erityyppisille toiminnoille (tehtävä tehty, hälytys jne.) helposti sijaintitiedon avulla.
  • Työntekijöiden työn painopisteen ja laitoksen eri tilojen käyttöasteen automaattinen mittaus.

Iiwarin patentoidulla sisätilapaikannusteknologialla on CEE ja FCC-merkinnät.