Vivago Oy

Vivago Oy

Vivago® tarjoaa älykkäitä turvallisuuden ja hyvinvointiratkaisuja ennakoivaan hoitoon. Innovatiiviset ratkaisut kattavat koko hoivaketjun kotihoidosta, palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen.

Vivago-ratkaisun tuottama hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön hyvinvoinnissa ja mahdollistavat yksilöllisen sekä ennakoivan hoivan.

Vivago Domi turvapuhelimella avun kutsuminen on helppoa, se hälyttää tarvittaessa automaattisesti apua ja kerää reaaliaikaista tietoa käyttäjän hyvinvoinnista. Automaattiset hälytykset ja ilmoitukset voinnin muutoksista tukevat ennakoivaa hoitoa.