Vivago-turvapuhelin

Vivago-turvapuhelin

Vivago Domi -turvapuhelimen ja kotiratkaisun avulla voidaan kehittää kotiin vietäviä palveluita ja helpottaa kotihoidon työtä. Älykkään kotiin vietävän teknologian avulla kotihoidon käynteihin saadaan suunnitelmallisuutta ja käynnit voidaan ajoittaa asiakkaan rytmiin sopivasti. Palvelussa yhdistyvät asiakkaan turvallisuutta monitoroiva teknologia, sen tuottamat hälytykset sekä ammattilaisen tekemä arvio asiakkaan avuntarpeesta.

Ratkaisun avulla hoidontarpeessa olevat asiakkaat tunnistetaan, voinnin muutoksiin osataan puuttua nopeasti ja tarve siirtyä ennakoimattomaan akuuttiin hoitoon laskee. Hälytykset ja ilmoitukset voinnin ja toimintakyvyn muutoksista mahdollistavat nopean puuttumisen ja asiakas voidaan ohjata hoitoon. Hälytykset voidaan ohjata esim. hoitavaan yksikköön tai hälytyskeskukseen.

 • Vivago-ratkaisu oppii tuntemaan käyttäjän normaalin vuorokausirytmin ja reagoi tässä tapahtuviin muutoksiin.
 • Ratkaisu hälyttää automaattisesti apua, jos käyttäjä ei pysty itse kutsumaan apua esim. tajuttomuuden vuoksi.
 • Tieto asiakkaan voinnin muutoksista siirtyy automaattisesti hoitotyön ammattilaisille.
 • Asiakkaiden turvaaminen.
 • Hyvinvoinnin jatkuva ja monipuolinen seuranta.
 • Oikea-aikaiset kotikäynnit asiakkaan rytmiin sopivasti.
 • Apu hoito- ja kuntoutusuunnitelmaa laadittaessa, sekä seurattaessa sen toteutumista arviointivaiheessa ja kotiutuksessa.
 • Omaiskeskusteluiden, lääkityksen ja hoidon suunnittelun tuki sekä vaikuttavuuden seuranta.
 • RAI-arvojen muutoksia voidaan seurata automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Vuorokausirytmi, päiväajan aktiviteetti ja uniaika korreloivat hyvin RAI arvion funktionaaliseen toimintakykyyn.
 • Asiakkaan oireiden, kivun ja sairauksien seurannassa ja hoidon tukena.
 • Henkilöstöresurssoinnin tukena esim. työvuorosuunnittelu.

Tieteelliset tutkimukset

 • Lötjönen et al. 2003. Automatic Sleep-Wake and Nap Analysis with a New Wrist Worn Online Activity Monitoring Device Vivago WristCare. Sleep 01/2003
 • Särelä et al. 2003. Vivago - an intelligent social and remote wellness monitoring system for the elderly. IEEE
 • Paavilainen et al. 2005. Circadian activity rhythm in demented and non-demented nursing-home residents measured by telemetric actigraphy. Journal of Sleep Research, 03/2005
 • Case Study Paavilainen et al. 2005. Telemetric activity monitoring as an indicator of long-term changes in health and well-being of older people. Gerontechnology Journal, 10/2005
 • Lamminmäki et al. 2005. Differences in light sleep and deep sleep measured with Vivago® wristcare. EMBEC'05
 • Vanhelst et al. 2012. Validation of the Vivago Wrist-worn accelerometer in the assessment of physical activity. BMC Public Health
 • Merilahti et al. 2016. Association between continuous wearable activity monitoring and self-reported functioning in assisted living facility and nursing home residents. Journal of Frailty & Aging
 • Merilahti et al. 2016. Wearable Monitoring of Physical Functioning and Disability Changes, Circadian Rhythms and Sleep Patterns in Nursing Home Residents,. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
 • Nordic Healthcare Group NHG. 2017. Correlation between Vivago wellbeing measurement and RAI physical activity measurement ADLH, IADL6 and MAPLe5
 • Merilahti J. PhD Thesis. 2017. Actigraphy in evaluation and follow up of physical functioning of older adults.. VTT Science

Vivago Vista -ohjelmistolla on lääkinnällisen laitteen hyväksyntä.