Terve Päivä

Terve Päivä

Terve Päivä -palvelu on terveydenhuollon toimijoille ja heidän asiakkailleen tuotettava digitaalisen elintapaohjauksen alusta, ja se tarjoaa kattavat sisällöt. Palvelualustan avulla terveydenhuollon ammattilaiset sekä esimerkiksi kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimijat voivat tarjota elintapaohjauksen tarpeessa oleville asiakkaille kokonaisvaltaisen, 6 kk kestoisen elintapaohjauksen digipolun ja keinot omahoitoon.

Palvelu ei vaadi terveydenhuollon toimijalta henkilöresurssia ja on siten voimakkaasti skaalautuva, kapasiteettirajoitteeton ja mahdollistaa ennaltaehkäisevän palvelun kaikille sen tarpeessa oleville. Skaalautuvista, suurista asiakasmääristä huolimatta palvelu tarjoaa käyttäjälleen yksilöllisen ohjauksen sekä mahdollistaa yhteyden ja tuen aina tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiselta.

Terve Päivä -palvelu on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä, Käypä hoito -suositusten mukainen ja tutkimustietoon perustuva, digitaalinen elintapaohjaus, joka etenee viikko kerrallaan avautuen ja johdattaa käyttäjää pienin askelin lempeästi ohjaten kohti pysyviä elintapamuutoksia. Terve Päivä -palvelussa on kolme vaihtoehtoista polkua terveydenhuollon ammattilaisen hyödynnettäväksi: Yleinen elintapaohjaus, kaikkiin tilanteisiin sopien (erityisesti HYTE-toiminta ja työterveyshuolto), Diabeteksen hoito ja ennaltaehkäisy (erityisesti hyvinvointialueiden terveyden- ja sairaanhoito) sekä Lihavuuden hoito (terveyden- ja sairaanhoito sekä työterveyshuolto).

Terve Päivä palvelua on hyödynnetty jo monissa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kohteissa sekä kuntien tuottamissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluissa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden käytössä Terve Päivä palvelu mahdollistaa ennaltaehkäisevän elintapaohjauksen isoille asiakasmäärille. Palvelun tarjoamista ei tarvitse rajoittaa tiukoilla kriteereillä, kun tuottamista ei rajoita ammattilaisresurssien puute. Digitaalinen palvelu tavoittaa matalalla kynnyksellä nekin asiakkaat, jotka eivät mieluusti muutoin hakeudu tarjottujen perinteisten palveluiden ääreen. Kuntien HYTE-toiminnasta on tavoitettu jo satoja ihmisiä Terve Päivä palvelun piiriin, ja ennaltaehkäisyn painopisteellä asiakkaat saadaan omaehtoiseen elintapaohjaukseen jo ennen kuin he joutuvat hakeutumaan sairaanhoidon puoleen.

Hyvinvointialueiden terveydenhuollossa Terve Päivä -palvelua on hyödynnetty mm. jo satojen esidiabeetikoiden sekä tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. Kattava elintapaohjaus sairauden hoidon tukena parantaa hoitotasapainoa sekä ennaltaehkäisee komplikaatioiden ja lisäsairauksien kehittymistä. Lisäksi Terve Päivä -palvelu mahdollistaa esidiabeetikoiden kattavan ennaltaehkäisevän hoidon ennennäkemättömin tuloksin. Terve Päivä -palvelun käyttäjissä vaikuttavuus on todennettu myös labratulosten paranemisella sekä painon putoamisella.

Työterveyshuollon toimijoille Terve Päivä -palvelu mahdollistaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kattavalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Elintapaohjauksella on mahdollista saavuttaa terveempi ja paremmin voiva henkilökunta, vähentää sairaspoissaoloja, ehkäistä TULES-vaivoja sekä pidentää työuria. Työterveyden Terve Päivä -palvelusta ovat hyötyneet jo sadat käyttäjäasiakkaat!

Referenssit

Porin perusturva (Satakunnan HVA), Avoterveydenhuollon yksiköt, diabeteshoito
Kallion peruspalvelukuntayhtymä (Pohjois-Pohjanmaan HVA), diabeteshoito ja elintapaohjaus
Oulunkaaren kuntayhtymä (Pohjois-Pohjanmaan HVA), diabeteshoito ja elintapaohjaus
Iitin kunta (Päijät-Häme), hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Alavieskan kunta (Pohjois-Pohjanmaa), hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Karvian kunta (Satakunta), hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Täsmä Työterveys Oy, työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevä työterveyden hoito