Noptera

Noptera on a.i.materin kehittämä ohjelmisto, jonka avulla työn lomassa tehtävät kirjaukset voidaan tehdä puheella. Se vapauttaa kädet työntekoon ja saattaa jopa puolittaa tehtävään kuluvan työajan. Noptera on käytössä muun muassa korkeaa aseptiikkaa vaativassa väline- ja tekstiilihuollossa: puheella kirjaaminen nopeuttaa erityisesti prosessinomaista työtä, jossa laaduntarkkailullisista syistä tehdään suuri määrä kirjauksia ja kädet tarvitaan työntekoon.

Ohjelmisto sujuvoittaa työtä ja luo pohjaa menestykselle ja työhyvinvoinnille: dokumentointimahdollisuuden lisäksi Noptera ohjaa työntekijää luonnollisen kuuloisen tekoälyääni-Ilonan johdolla, jolloin työntekijällä ei ole yksinäistä, turvatonta tai puuduttava olo. Työntekijöiden itseluottamus lisääntyy, työtehtävät sujuvat laadukkaasti ja työaikaa säästyy.

Noptera-ohjelmisto soveltuu parhaiten prosessinomaiseen toistuvaluonteiseen työhön, jossa tehdään paljon kirjauksia. Nopteran suurin käyttäjäkohde on korkeaa hygieniaa ja laaduntarkkailua vaativa välinehuolto.

Referenssit

Suomen Välinehuolto Oy, (www.suomenvalinehuolto.fi)
Cletec Oy, (cletec.fi)