Hengitystiheyden etäseuranta

Hengitystiheyden etäseuranta

Hengitystiheyden etäseuranta mahdollistaa hengitystiheyden mittaamisen nopeasti, vaivattomasti ja tehokkaasti. Kontaktiton mittaustapa on erityisen hyödyllistä arvioitaessa kroonisesti sairaita potilaita jatkuvasti tai laskettaessa Early Warning Score -pistettä.

Hengitystiheyden etäseurantaa on helppo käyttää olosuhteissa, joissa hengitystiheyttä on mitattava ja seurattava usein päivän aikana, mutta sitä ei ole mielekästä mitata. Hengitystiheyden etäseurantalaitteisto mittaa jopa 5 m päästä. Palvelu hälyyttää alhaisesta ja korkeasta hengitystiheydestä. Hälytykset voidaan ohjata ennalta sovituille tahoille tekstiviestinä, sähköpostitse tai SafeApp-mobiilisovelluksen kautta. Palvelu toimii Wifi-yhteydellä.

Hoivitan hengitystiheyden etäseurantaratkaisulla voidaan säästää jopa 2 minuuttia/ potilas/ käynti. Kaikki mittaustiedot ovat helposti saatavilla Hoivitan OneView-alustan kautta tai tarvittaessa helposti integroitavissa potilastietojärjestelmään.

Palveluun voidaan liittää myös sängystä poistumishälytys.