Formulator tapausjäsennyksen digitaalinen työkalu

Formulator tapausjäsennyksen digitaalinen työkalu

Mielenterveyden resurssipulan takia kasvokkain tehtävä työ kannattaa fokusoida ongelmien ratkaisuun, ei taustatekijöiden ja ongelmien määrittelyyn. Käyntikertojen vähentäminen eikä asioiden nopeuttaminen ole ainoa ratkaisu resurssipulaan. Meidän pitää tehdä asioita toisin. Onnistunut hoitosuunnitelma perustuu syväpsykologiseen näyttöön perustuvaan ymmärrykseen ihmisestä. Muutosprosessi alkaa itsensä tutkimisesta.

Olemme rakentaneet koneavusteisesti matalan kynnyksen syvällistä, digitaalista vuoropuhelua. Automatisoitu formulointi edistää ja kohdentaa hoitoprosessia. Asiakkaat tekevät jäsennyksen tilanteestaan, ajattelu- ja toimintatavoistaan, tunne- ja selviytymiskeinoistaan ja muutostavoitteistaan itselleen sopivana ajankohtana. Tuote ei tarjoa diagnoosia, vaan on transdiagnostinen hoidon peruspilarin tapausjäsennys.

Kattava kirjallinen yhteenveto on etukäteen niin ammattilaisen kuin asiakkaan käytössä. Lisäksi ammattilainen saa napakan lyhennelmän huolestuttavista asioista. Palvelulla asiakkaan toimijuus vahvistuu. Jo heti alusta lähtien työskentely voidaan fokusoida asiakkaalle merkityksellisiin asioihin ja tavoitteisiin.

Formulatorin käyttäminen säästää aikaa noin 3-5 tapaamiskertaa. Lisäksi ammattilaiselta säästyy huomattavasti kirjausaikaa. Mikään menetelmä ei sovi kaikille, mutta tutkitusti ihminen avautuu helpommin koneelle. Jos esimerkiksi 50%:lta asiakaskunnasta kanssa saadaan 3-5 kerran resurssisäästö aikaan, ovat säästöt huomattavia.

Formulatorin rakentajat ovat niin psykologian, psykoterapian kuin AI:n huippuammattilaisia ja tiimillä on maailman johtavia neuvonantajia. Tuote perustuu tutkittuun tietotaitoon.

Formulator on parhaimmillaan siinä vaiheessa, kun ihminen on jo motivoitunut hakemaan apua mielen hyvinvoinnin tai mielenterveyden haasteeseen, vaikkapa tukikeskustelujen, lyhytterapian tai psykoterapian avulla (esimerkiksi verrattuna terapianavigaattoriin, mikä on varhaisvaiheen kaikille kohdistettu kysely).

Formulatorin käyttökohteet:

  • Formulator vahvistaa asiakkaan ja ammattilaisen yhteisymmärrystä siitä, mistä on kyse ja mikä auttaisi. Palvelua voivat hyödyntää esimerkiksi yleislääkärit, psykiatrit, psykologit, sairaanhoitajat niin julkisella sektorilla, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveydessä kuin yksityispuolella.
  • Formulator nopeuttaa kirjaamista ja lähetteiden tekemistä esimerkiksi lääkärin, psykologin tai sairaanhoitajan työssä.
  • Hoidon aloitusvaiheessa Formulator auttaa mielen hyvinvoinnin/ mielenterveyden ammattilaisia, kuten psykologit, psykoterapeutit, sairaanhoitajat, päihdehoitajat, tuottamalla tapausjäsennyksen asiakkaan tilanteesta ja ongelman taustoista.
  • Formulator auttaa terapiasuunnitelman tavoitteiden rakentamisessa ja kirjaamisessa esimerkiksi lääkärin, psykologin, psykoterapeutin, psykiatrin, sairaanhoitajan, työterveyshoitajan tai lyhytterapeutin työssä.
  • Formulator antaa yksilölle mahdollisuuden reflektoida omaa hyvinvointiaan ja huonovointisuuden taustoja, vaikka ei olisi tarvetta jatkaa hoidolliseen prosessiin, esimerkiksi hyvinvointivalmennustyyppisissä prosesseissa.

Tieteelliset tutkimukset

Referenssit

Heltti, W/Heltti, 8 paikkakuntaa, (with.heltti.fi)