Formulator

Formulator

Formulator on suomalainen mielen hyvinvoinnin digitaalinen palvelu. Formulator lisää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja toimivuutta optimoimalla hoitoprosessin aloituksen lisäämällä niin avunhakijan kuin ammattilaisen psykologista ymmärrystä.

Yritystiedot

Mielenterveyden matalan kynnyksen digitaalinen jäsennys hoidon alkuprosessin sujuvoittamiseen ja tehostamiseen. Yhteenveto säästää 3-5 tapaamiskertaa hoidon aloituksesta. Syvällinen yhteenveto asiakkaan tilanteesta, taustoista ja tavoitteista.
Uutuustuote

Uutuustuotteella tarkoitetaan tuotetta / palvelua, joka on ollut alle vuoden markkinoilla.