Gillie.AI

Gillie.AI

Gillie.AI:n tekoälypalvelut mahdollistavat etämonitoroitavien asiakasryhmien ennaltaehkäisevän hoidon. Esimerkiksi kotihoidossa ja hoivakodeissa Gillie.AI kerää tietoja hoitojärjestelmistä, potilaistietojärjestelmistä ja potilaiden käyttämistä digitaalisista laitteista, analysoi tietoja tekoälyn kanssa etsimällä heikkoja signaaleja asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden muutoksissa sekä ilmoittaa mahdollisista poikkeamista ammattilaisille päätöksenteon tueksi.

Kotisivuiltamme löytyy kattavia kuvauksia tuotteistamme sekä tuotekohtaisia asiakastarinoita tekoälyn käytöstä. Gillie.AI:n tekoälytuotteet ovat valmisratkaisuja, jotka yhdistetään olemassa oleviin järjestelmiin eikä niiden käyttöönotto vaadi kehitystyötä tai suuria teknisiä töitä. Gillie.AI:n alustassa on valmiit integraatiot Suomessa käytettäviin potilastietojärjestelmiin ja valtaosaan kotona käytettäviin laitteisiin.

Yritystiedot

Verkkosivut

Tekoäly etsii valitun asiakasryhmän tiedoista lääkepoikkeamia päivittäin. Mikäli lääkepoikkeamia löytyy, järjestelmä nostaa siitä herätteen käyttäjälle reagoitavaksi.
Hoivakodin tekoäly on pilvipalvelu, joka kytketään olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Näistä tietojärjestelmistä tekoäly analysoi päivittäin kotihoidon asiakkaista kerättyjä tietoja ja ilmoittaa ammattilaiselle poikkeamista, joihin olisi hyvä reagoida.
Kotihoidon tekoäly on pilvipalvelu, joka kytketään olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Näistä tietojärjestelmistä tekoäly analysoi päivittäin kotihoidon asiakkaista kerättyjä tietoja ja ilmoittaa ammattilaiselle poikkeamista, joihin olisi hyvä reagoida.