Activity Stones Oy

Activity Stones Oy

Activity Stones on erikoistunut verkossa toteutettaviin kartoituksiin, sekä niitä täydentäviin asiantuntijapalveluihin. Yrityksen asiantuntemus kohdistuu perheisiin, leikki-ikäisiin, lapsiin, nuoriin ja työikäisiin sekä ikäihmisiin. Yrityksen päätuote on Hyvinvointikartasto, joka koostuu eri kohderyhmien hyvinvoinnin ja terveydentilan arviointiin käytettävistä Hyvinvointikartoista. Hyvinvointikartat sisältävät eri asiantuntijoiden laatimia kysymyssarjoja ko. kohderyhmälle räätälöityinä. Hyvinvointikartat kattavat koko elinkaaren aina odottavan perheen tilanteesta ikäihmisiin. Erityiskohderyhmänä on edellä mainittujen lisäksi myös omaishoitajat.

Hyvinvointikarttojen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää sekä yksilö- että ryhmätasoilla. Sote-asiantuntijat voivat käyttää yksilön vastauksia mm. pohjatiedon hankkimiseen, asiakastapaamisen tukena ja puheeksi ottamisen välineenä sekä asiakasryhmään kuuluvien henkilöiden priorisoimiseen. Ryhmätietoutta voidaan hyödyntää mm. tietojohtamiseen, resurssien jakamiseen mahdollisimman tuottavasti sekä yleisen tilannekuvan luomiseen kohdejoukosta.

Yritystiedot

Aputoiminimet

Hyvinvointikartasto
Hyvinvointikartta

Verkkosivut

Activity Stones Oy

Hyvinvointikartasto

Hyvinvointikartaston avulla hankitaan kohdehenkilöiden itsensä ilmoittamaa tietoa heidän hyvinvoinnistaan ja terveydestään eli todellisesta palvelutarpeestaan käytettäväksi sekä asiakastapaamisten yhteydessä että tietojohtamisessa.