Suvanto Ryhmäpuhelu

Suvanto Ryhmäpuhelu

Videopuhelu on turvallinen ja helppo yhteydenpitokanava yksin asuvan vanhuksen, hoitajien sekä lähipiirin kesken. Suvanto Videopuhelu -palvelu voidaan toteuttaa myös ryhmävideopuheluna, jolloin videopuhelussa on mukana useampi osanottaja. Ryhmävideopuhelun toteuttaminen onnistuu Suvannon videopuhelusovellusta käyttäen, joten sen käyttöönotto ei vaadi videopuhelun osanottajilta monimutkaisia toimenpiteitä.

Kotona asuvan asiakkaan tablet-laitteelle videopuhelusovellus löytyy valmiiksi asennettuna, ja hoitohenkilökunta sekä läheiset voivat asentaa sovelluksen puhelimeen sovelluskaupasta ilmaiseksi.

Hyvinvontialueilla voidaan laajasti koota ikääntyviä saman ”pöydän” ääreen ryhmäpuhelun avulla.