Suvanto Kotona – hyvinvoinnin seuranta

Suvanto Kotona – hyvinvoinnin seuranta

Suvanto Kotona havainnoi yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla ikäihmisen arkea. Sen ansiosta ikääntyvä voi asua turvallisesti omassa kodissaan niin pitkään kuin itse tahtoo.

Huomaamattomat, kotiin sijoitetut turvalaitteet pitävät huolen siitä, että poikkeavissa tilanteissa ikäihmisen hoitajat tai lähipiiri saavat tiedon reaaliajassa. Täysin automaattisesti, asukkaan arkea häiritsemättä, toimiva järjestelmä oppii asukkaan arkirutiinit ja kerää tietoa niissä tapahtuvista muutoksista. Jatkuvan tiedon perusteella auttajat voivat tehdä päätelmiä asukkaan hyvinvoinnin muutoksista. Merkittävistä arkirutiinien poikkeamista Suvanto Kotona hälyttää automaattisesti, joten apu on nopeasti paikalla.

Yksin kotona asuva ikäihminen, jonka aktiivisuus ja turvallisuus aiheuttaa läheisille tai ammattilaisille huolta.