ARVO-testi

ARVO-testi on 8–13-vuotiaiden lasten ADHD-piirteiden arviointiin tarkoitettu CE-merkitty lääkinnällinen laite. Ohjelmisto mittaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja prospektiivisen muistin eri puolia kodinomaisessa ympäristössä virtuaalitodellisuudessa.

ARVO-testi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tukemaan diagnostista työtä. Testin tulokset tulkitsee aina terveydenhuollon ammattilainen. Tulosten pohjalta tehdyn lausunnon avulla voidaan määritellä lapsen toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja prospektiivisen muistin haasteiden alustavaa vaikeusastetta ja tuen tarvetta. Mikäli ARVO-testin tulokset ovat poikkeavat, vaatii mahdollisten diagnoosien varmistaminen ja tekeminen tarkempia terveydenhuollon jatkotutkimuksia.

ARVO-sovellus on CE-merkitty lääkinnällinen laite. ARVO on pelinomainen virtuaaliympäristö, jossa potilas voi suorittaa useita erilaisia ennalta määritettyjä tehtäviä. ARVO:ssa mitataan erityisiä ennalta määrättyjä suorituskyvyn arvoja (neurologiset suorituskykyindikaattorit). Näitä arvoja verrataan kliinisistä tutkimuksista saatuihin arvoihin, ja tämän vertailun perusteella ammattilainen voi arvioida, kuuluuko potilas neurotyyppiseen populaatioon vai ei. On huomattava, ARVO ei luo mitään lääketieteellistä diagnoosia. Se tarjoaa tietoa, joka antaa lääketieteen ammattilaisille keinoja keskittää resurssit todennäköisimpiin potilaskandidaatteihin.

ARVO-sovellus on tarkoitettu tunnistamaan, kuuluuko potilas neurotyypilliseen populaatioon käyttäen neurologisia suorituskyvyn mittareita. Potilaat, jotka eivät mittareiden mukaan kuulu neurotyypilliseen populaation, tarvitsevat jatkotutkimuksia ammattilaisten tekemänä. ARVO-sovellus mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön siten, että resurssit voidaan ohjata niitä tarvitseville.

Tieteelliset tutkimukset

  • Seesjärvi, E., Puhakka, P., Aronen, E. T., Lipsanen, J., Mannerkoski, M., Hering, A., Zuber, S., Kliegel, M., Laine, M. & Salmi J. 2021. Quantifying ADHD Symptoms in Open-Ended Everyday Life Contexts With a New Virtual Reality Task. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10870547211044214
  • Seesjärvi, E., Puhakka, J., Aronen, E. T., Hering, A., Zuber, S., Merzon, L., Matthias Kliegel, M., Laine M. & Salmi J. 2022. EPELI: a novel virtual reality task for the assessment of goal-directed behavior in real-life contexts. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36418557/
  • Merzon, L., Kati Pettersson, K., Aronen, E. T., Huhdanpää, H., Seesjärvi, E., Henriksson, L., MacInnes, WJ., Mannerkoski, M., Macaluso, E. & Salmi, J. 2022. Eye movement behavior in a real-world virtual reality task reveals ADHD in children. https://www.nature.com/articles/s41598-022-24552-4
  • Salmi, J., Merzon, L., Eräste, T., Seesjärvi, E., Huhdanpää, H., Aronen, K., Mannerkoski, M., MacInnes, WJ. & Laine, M. 2023. Fluctuations of attention during self-paced naturalistic goal-directed behavior in ADHD. https://psyarxiv.com/xtwy2