MuistiSeniori hyvinvointisovellus

MuistiSeniori hyvinvointisovellus

MuistiSeniori palvelu on helppokäyttöinen, digitaalinen hyvinvointisovellus ikäihmisille ja heidän kanssaan työskenteleville. Sen avulla voidaan  parantaa ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia sekä arjessa selviytymistä. MuistiSeniori sovelluksen avulla tarjoamme helppokäyttöisiä, tehokkaita ja hauskoja harjoitteita, jotka ovat räätälöity erityisesti senioreiden tarpeisiin. Samalla haluamme tukea hoitohenkilökuntaa ja omaishoitajia heidän arvokkaassa työssään ja auttaa heitä keskittymään yksilölliseen hoitoon ja läsnäoloon.

MuistiSeniori palvelua käytetään iPadilla, tabletilla tai tietokoneella ja sen tiedot ovat turvallisesti tallessa pilvessä. Aivojumppaharjoitteet perustuvat Montessori-menetelmään. Sovelluksen avulla aktivoidaan motorisia ja kognitiivisia taitoja kokonaisvaltaisesti, ylläpidetään ja parannetaan muistia. Se vähentää omaisten huolta pärjäämisestä ja hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu muuhun hoitotyöhön. Sovellus tallentaa tilastotietoja, toimii suomen ja englannin kielellä.

MuistiSeniori palvelu tuottaa seuraavia hyötyjä;

Senioreille

 • Lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia, tuo iloa päivään
 • Ylläpitää ja parantaa toimintakykyä
 • Aktivoi kognitiivisia ja motorisia taitoja
 • Aktivoi muistia, silmän ja käden koordinaatiota
 • Itsenäisesti ja yhdessä tehtävät harjoitteet
 • Parantaa arjessa selviytymistä

Omaisille

 • Vähentää huolta pärjäämisestä
 • Arviot omatoimisuudesta ja taidoista
 • Mahdollisuus tehdä harjoituksia
  yhdessä

Hoitohenkilökunnalle ja päättäjille

 • Tilastotiedot senioreiden edistymisestä
 • Helpottava työkalu työpäivään
 • Aikaa vapautuu muuhun hoitotyöhön
 • Valmiit virikkeelliset aktiviteetit
 • Kaikki kolme osa-aluetta samassa helppokäyttöisessä sovelluksessa
 • Säästää aikaa ja rahaa
 • Päivittyy 4 kertaa vuodessa
 • Voidaan käyttää hoidon suunnitellussa ja resursoinnissa

MuistiSeniori hyvinvointisovellusta käyttävät ikäihmiset päivätoiminnassa, kotihoidossa, omaishoitajat, pienet ja isot palvelukodit sekä asumispalvelut. Palvelua voidaan käyttää kotiin vietävissä palveluissa ja etäkuntoutuksessa. Yhteisöllisessä asumisessa MuistiSeniori hyvinvointisovellus tukee erinomaisesti ikäihmisten arjessa selviytymistä. Muistojen kirjan avulla saadaan lisättyä ikäihmisten kognitiota sekä sosiaalisuutta. MuistiSeniori palvelussa on valmiiksi mietityt harjoitteet ikäihmistä ajatellen kaikista kolmesta osa-alueesta fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus huomioiden. MuistiSeniori tuo iloa joka päivään ikäihmisille ja hoitohenkilökunnalle.