Medixine Oy

Medixine Oy

Medixine on terveysteknologiayritys, jonka kattava etäseurannan ohjelmistoalusta tuo tehokkuutta hoitoprosessiin ja parantaa hoidon laatua. Etämonitoroinnin alusta, Medixine Suite, mahdollistaa sujuvan tiedonsiirron ja turvallisen yhteydenpidon terveydenhuollon tarjoajien, potilaiden sekä näiden perheenjäsenten välillä.

Medixinen alustaa voidaan käyttää minkä tahansa sairauden hoitoon ja seurantaan. Etäseurannan ja Medixinen Suiten avulla potilasta hoitavat ammattilaiset saavat potilaan terveyttä kuvaavaa tietoa automaattisesti työpöydälleen säännöllisten kotimittausten kautta. Järjestelmä nostaa esiin ammattilaisten huomiota vaativat potilaat, joten hoitoa voidaan optimoida entistä paremmin ja puuttua toimenpiteitä vaativiin tilanteisiin jo varhaisessa vaiheessa. Tämä tuo sekä kustannussäästöjä hoidon tarjoajalle että parantaa potilaiden elämänlaatua.

Medixine Oy

Medixine etäseuranta

Etäseurannalla potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa kodin rauhasta käsin. Samalla vähennetään turhia käyntejä terveysasemalla tai sairaalassa. Alustamme tukee laajasti erilaisia laitteita verenpainemittareista aktiivisuus- ja EKG-mittareihin.