OnniTV

OnniTV tarjoaa geriatrista etäkuntoutusta, rentoutusta, muistikuntoutusta, kulttuuria, opetuksellista sisältöä ja musiikkia arkipäivisin klo 11-13 sekä ruotsiksi maanantaisin ja perjantaisin klo 10-11.

Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn tasoille sopivia harjoitteita. Kunto-ohjeita toistetaan viikoittain, jolloin liikesarjat tulevat tutuiksi, muisti vetreytyy ja saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus ikäihmisen toimintakykyyn. Etäpalvelut suunnitellaan yhdessä ikäihmisten kuntoutuksen ja etäoppimisen ammattilaisten kanssa, kuntien vanhustyön toimijoiden ja omais- ja vanhusverkostojen asiantuntijoita kuullen.

Kulttuuri ja oppiminen -osiossa teemat vaihtelevat kuukausittain. Ohjelmassa on mm. etäohjattuja museokierroksia, yhteislaulua, voimistelua, tanssia ja digi-opetusta.

OnniTV näkyy antennitalouksissa sopimusmaakunnittain sekä Telian, Elisan ja Ålcomin kaapelikanavilla ja nettistriiminä OnniTV:n kotisivuilta. OnniTV+ tallennepalvelu sisältyy hyvinvointialueiden sopimukseen ja on käytettävissä vanhuspalveluiden ja kuntoutuksen ammattilaisille.

OnniTV:tä hyödynnetään erityisesti hyvinvointialueilla kotihoidossa, palveluasumisessa ja kuntoutuksessa sekä päivä- ja viriketoiminnassa ikäihmisten ja muiden asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä.

OnniTV tarjoaa kotona asuville ikäihmisille geriatrista etäkuntoutusta, joka tähtää kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Palvelulla tuodaan ikäihmisten päivään mielekästä sisältöä, lisätään virikkeellistä toimintaa ja aktiivisuutta sekä autetaan arjen rytmityksessä. Palvelu saavuttaa ikäihmiset valtakunnallisesti tasapuolisesti asuinalueesta riippumatta.

Palvelun avulla voidaan tukea hyvinvointialueita ja kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteissä sekä ennaltaehkäisyyn liittyvässä työssä.