Everon Lyra -hoitajakutsujärjestelmä

Everon Lyra -hoitajakutsujärjestelmä

Everon Lyra -hoitajakutsujärjestelmä tarjoaa monipuolisen ratkaisun, joka mukautuu täysin asiakkaan tarpeisiin. Yksi sen vahvuuksista on täydellinen skaalattavuus, mikä tarkoittaa, että voimme muokata järjestelmää tarpeen mukaan, oli kyseessä sitten pieni hoitoympäristö muutamilla käyttäjillä tai suurempi organisaatio sadoilla käyttäjillä. Samat laitteet, järjestelmä ja hoitajan työkalut toimivat myös kotihoidossa. Tämä mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan lähestymistavan hoitajakutsujärjestelmien ja kotihoidon turvaratkaisujen käyttöönottoon koko hyvinvointialueella.

Yksi Everonin hoitajakutsujärjestelmän merkittävistä eduista on sen joustavuus. Kun hoitotarpeet muuttuvat ajan myötä, järjestelmä voidaan helposti päivittää vastaamaan uusia vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat luottaa siihen, että heidän investointinsa järjestelmään säilyy ajankohtaisena ja tehokkaana pitkällä aikavälillä.

Everonin hoitajakutsujärjestelmä tarjoaa yhtenäisen ratkaisun riippumatta siitä, millaisessa asumismuodossa sitä käytetään. Olipa kyseessä sitten palvelukoti, kotihoito tai tuettu asuminen, voimme räätälöidä järjestelmän täyttämään kyseisen ympäristön ainutlaatuiset tarpeet. Tämä yhtenäisyys tekee järjestelmästämme monipuolisen ja soveltuvan erilaisiin hoitoympäristöihin. Järjestelmän nopea asennus ja helppo käyttöönotto ovat myös keskeisiä etuja. Nopea käyttöönotto säästää aikaa ja minimoi häiriöt hoitotyön arjessa. Käyttöönotto on suoraviivaista ja helppoa, mikä helpottaa henkilökunnan ja käyttäjien siirtymistä uuteen järjestelmään ilman suurta vaivannäköä.

Everon-järjestelmä tekee mahdolliseksi käyttää samaa ratkaisua niin kotihoidossa kuin palvelukodeissa koko kunnassa tai muussa isommassa yksikössä, joka koostuu useista yksittäisistä käyttäjistä, kuten esimerkiksi kotihoidossa. Kaikki käyttäjät saadaan yhden isomman asiakkuuden alle omiksi sijainneikseen, joita on näin ollen myös helppo hallinnoida erikseen sekä kokonaisuutena. Kotihoidon asiakkaat on helppo liittää mukaan järjestelmään, mikä on yksi syy Everonin menestykselle myös muissa Pohjoismaissa.