Digitaalinen työväline

Digitaalinen työväline

LivingSkills on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka tarjoaa digitaalisia motivointityökaluja ihmissuhdeammattilaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä hyvinvointialojen asiakastyöhön. LivingSkills tarjoaa työvälineet esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin, nepsykuntoutukseen ja perhetyöhön.

LivingSkills-työkalupaketit sisältävät useamman työkalun eri asiakastarpeisiin. Samassakin yksikössä voi olla useaan eri asiakasryhmään kuuluvia asiakkaita. Kun otat LivingSkills-sovelluksen käyttöön, voit valita kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavan työvälineen. Voit myös räätälöidä juuri teille sopivan työkalupaketin sisällön LivingSkills Mix & Matchin avulla.

Toimintamallin taustalla on toipumisorientaatiolähtöinen taitopohjainen lähestymistapa: asiakkaan sisäistä motivaatiota vahvistetaan uudella toimintamallilla. Asiakkaan vaikeudet nähdään taitopuutteina ja hoitosuhteessa keskitytään olemassa olevien vahvuuksien tunnistamiseen, uusien taitojen opetteluun sekä sisäisen motivaation vahvistamiseen. Työskentely lähtee asiakkaan omista tavoitteista ja työntekijän rooli muuttuu vastuunkantajasta sparraajaksi. LivingSkills-toimintamallin taustateoriat ovat toipumisorientaation lisäksi dialogisuus, dialektisuus sekä voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa.

LivingSkills on asiakassuhteen motivointityökalu. LivingSkills on tarkoitettu kannustamaan asiakkaita tekemään sellaisia muutoksia, jotka ovat heille itselleen merkityksellisiä. LivingSkills antaa työntekijälle työvälineet valmentavaan, voimavarakeskeiseen ja motivoivaan työskentelyyn. Toimintakyvyn kartoitus ja mitattava tieto interventioiden vaikuttavuudesta syntyy siinä sivussa, osana perusasiakastyötä, aina yhdessä asiakkaan kanssa.

”Työkalun käyttäminen lisää motivaatiota niin asiakkaan kuin työntekijänkin puolelta”
– Työntekijäpalaute Leinolan perhetukikeskuksesta

Toimintatavan muutos tapahtuu kuin itsestään LivingSkills-työvälineiden avulla, koska digitaaliset työvälineet ohjaavat työntekijöitä toimimaan osallistavan ja motivoivan työtavan periaatteiden mukaan.

”Loistava työkalu, joka ei ole pelkkä kerralla tehtävä mittari, jota tarkistetaan tietyn ajan päästä, vaan jatkuvasti omahoitajakeskusteluissa mukana kulkeva juttu. LivingSkills korvaa monta eri lomaketta ja mittaria, jotka aiemmin ollut käytössä.”
– Työntekijäpalaute Porin asumispalvelut –

LivingSkills motivointityökalut

LivingSkills työkalut on jaettu erilaisiin työkalupaketteihin, jotka ovat:

 • LivingSkills Recovery -työkalupaketti, joka sisältää omat työkalunsa kuntoutukseen, elämänkartoitukseen, interventioon, tunnesäätelyyn sekä nepsy-, mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen.
 • Sosiaaliseen kuntoutukseen ja työvalmennukseen tarkoitettu LivingSkills Social Recovery.
 • Vammais- ja ikäihmisten palveluihin sekä terveydenhuoltoon tarkoitettu LivingSkills Empowerment.
 • Perhetyöhön ja lasten sekä nuorten kanssa työskentelyyn LivingSkills Family.
 • Syömishäiriöiden perhekeskeiseen hoitoon LivingSkills ED.
 • Lähijohtamisen tueksi ja motivoivan työtavan jalkauttamiseksi LivingSkills Leader.
 • Järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin LivingSkills Society.

LivingSkillsiltä löytyy myös useampi itsearviointi työväline asiakkaan oman itsensä, tilansa ja tuen tarpeensa arviointiin.

Tuotetiedot

Kielet

suomienglanti

Markkina-alue

 • Eurooppa
  • Suomi

Tuote on tullut markkinoille

1/2019

Sertifikaatit

 • asiakastietolain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä

Tuote lisätty palveluun

01.07.2024

Päivitetty

02.07.2024